hetmanagementspel.nl

iedereen een winnaar

Met het meedoen, win je eigenlijk al. Het spel is dusdanig ontwikkeld dat er strijd zal zijn tussen de deelnemers.
De winst zit in het proces dat de deelnemers met elkaar doorlopen. Dus win je altijd!

Maar je krijgt heus wel een cadeautje hoor!